எனது புத்தகங்கள்

இவை என்னுடைய பேப்பர் பேக் புத்தகங்கள். இந்நூல்கள் அமேசானில்  மின் புத்தகங்களாகவும் கிடைக்கும்.

ஜெயமோகன் நாவல்களும் சிறுகதைகளும்

முக்கிய தமிழ் நாவல்கள் சில குறிப்புகள்
முக்கிய தமிழ்ச் சிறுகதைகள் ஒரு பார்வை
என் கட்டுரைகள்