ஜெயமோகன் நேர்காணல்கள் ஒரு தொகுப்பு

இணையத்தில் கிடைத்த ஜெயமோகன் நேர்காணல்களை பிடிஎஃப் கோப்பாக்கி தந்திருக்கிறேன். அவரது பேட்டிகளை ஒருசேரப் படிக்கும்போது அவரையும், அவர் எழுத்தையும் நாம் இன்னும் நெருக்கமாக உணர்ந்துகொள்ள அவைகள் வழி செய்யும் என்று நம்புகிறேன்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...