புதிய புத்தகம் பேசுது இதழில் எனது நிமித்தம் விமர்சனம்

புதிய புத்தகம் பேசுது மார்ச் 2014 இதழில் நான் எழுதிய எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் நிமித்தம் நாவல் விமர்சனம் வெளியாகியிருக்கிறது. அதற்கான இணையதள பக்கங்களைப் பின்வரும் சுட்டியில் காணலாம்.

http://maattru.com/pp/?p=172
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...